Coaching Zeist werkgever

Coaching kan voor uw bedrijf of organisatie een interessante mogelijkheid zijn op verschillende manieren.

  • Coaching helpt medewerkers die niet goed functioneren meer zicht te krijgen op hun eigen interactiepatronen en hoe zij deze zelf op een positieve manier kunnen beïnvloeden.
  •  Coaching helpt medewerkers die een hoog risico lopen op burn-out. Zij krijgen inzicht in hun gedragspatronen die een gezonde balans tussen inspanning en ontspanning verstoren. Zij leren hun valkuilen sneller herkennen en beter op te komen voor hun eigen behoeften. De kwaliteiten komen daarmee beter tot hun recht.
  • Coaching helpt medewerkers in het vinden of hervinden van hun motivatie. Een persoon onderzoekt wat hij werkelijk wilt en hoe hij zichzelf onbewust hierin tegenhoudt. Als het mechanisme duidelijk is, is de stap naar meer gemotiveerd werken weer een haalbare optie.
  • Coaching helpt bij het ontwikkelen van competenties voor medewerkers die een carrière stap willen zetten
  • Coaching helpt de “high potentials” in het daadwerkelijk ontwikkelen en kunnen neerzetten van hun potentie op een manier die voor de persoon en voor de organisatie optimaal is.

Coaching met de ZKM betekent voor de werkgever:

  • Een gratis intake voor de klant om kennis te maken, de vraag voor coaching te verhelderen en een plan te maken
  • Een offerte met duidelijk beschreven uitgangspunt, doel, werkwijze, tijdsinvestering, evaluatie-mogelijkheden en praktische voorwaarden
  • Een korte doorlooptijd door intensieve lange sessies
  • Effect voor de lange termijn door de eigen bewustwording en inzichten van de gecoachte
AdminCoaching Zeist werkgever