Rouwverwerking Zeist

Wanneer hulp bij rouw zoeken?

Soms grijpt het verlies van een dierbare je zo aan, dat het moeilijk voor jou is om het leven weer op te pakken. Je wil wel verder met je leven, maar je krijgt het niet voor elkaar.

Het kan ook zijn dat je al langer geleden iemand hebt verloren en dat je merkt dat je nu moe of vaker somber bent, misschien wel boosheid voelt, dat alles je snel teveel wordt. Je bent er verbaasd over, want je was altijd zo sterk en bent gewoon doorgegaan met je leven.

Het kan ook zijn dat je als kind of jongere een ouder of dierbare bent verloren. Je hebt nu het gevoel dat sommige dingen je sterk kunnen raken en je uit balans kunnen brengen, terwijl je dat niet snapt van jezelf.

Rouwen is een werkwoord

Rouwen is een intensief proces dat veel aandacht vraagt. Het is bovendien een proces dat ieder mens op zijn eigen manier ervaart en doormaakt. De omgeving van rouwenden geeft veel adviezen en ideeën hoe je met het verlies om moet gaan. Dat is vaak niet wat je zelf op dat moment voelt en nodig hebt.

Rouwen is een pijnlijk proces, dat ieder mens op zijn eigen manier doormaakt.
Sommige mensen krijgen echter zoveel rouw of tegenslag in hun leven dat het voor hen te intensief is om dat alleen te dragen.

Rouwen kan heel eenzaam zijn, alleen jij kunt het diepe verdriet voelen dat verlies met zich meebrengt. Psycholoog Coach Zeist loopt in dit rouwproces een tijd met jou mee. We staan stil bij je leven en wat het verlies voor jou betekend heeft. Hoe heeft de verlieservaring jouw leven beïnvloed en hoe kun jij je leven nu weer vorm geven. Mooie momenten van het leven krijgen hierin ook een plaats. Je zult weer ervaren hoe verdriet, kracht en vreugde naast elkaar in je leven kunnen bestaan.

AdminRouwverwerking Zeist