ZKM: Zelf Kennis Methode 

In 4 lange sessies – verspreid over vier weken – is het mogelijk nieuwe inzichten te krijgen in je leven. Deze inzichten zullen jouw persoonlijke groei stimuleren. Je komt daadwerkelijk tot acties in de richting van de door jou gewenste toekomst.

  • In de eerste twee sessies van de ZKM: vertel jij wat voor jou in je leven belangrijk is geweest. We vatten dan de essenties samen in kernzinnen. De veilige sfeer nodigt uit om op een eerlijke en open manier naar jouw eigen verhaal te kijken. Thuis koppel je gevoelens aan deze kernzinnen.
  • In de derde en vierde sessie van de ZKM: onderzoek je met de combinatie van gevoelens en kernzinnen het verhaal ónder jouw levensverhaal. Wat zijn jouw diepste wensen en de belemmeringen. Je begrijpt daardoor waarom je de dingen doet zoals je die doet. Er ontstaat ruimte voor acceptatie en nieuwe mogelijkheden. Je formuleert dan nieuwe doelen, die leiden tot acties. Stapje voor stapje vindt verandering plaats
  • In de vervolgsessies van de ZKM: gaan we na hoe de inzichten hebben geleid tot nieuwe acties of gedrag. We staan stil bij wat jouw verandering nog tegenhoudt en hoe je daarmee kunt omgaan. Uit evaluatie- onderzoek blijkt dat de ZKM mensen een leidraad voor lange tijd biedt.

Klik hier voor meer informatie over het duurzame effect van de ZKM.

AdminZelf Kennis Methode (ZKM)