Over Desirée Pieters

  • Als psycholoog, ZKM-coach en Voice Dialogue facilitator werk ik veel met personen die vragen hebben over hun werk, functioneren en leven. Ook werk ik met paren. Ik beschouw het als een voorrecht mee te mogen kijken in het leven van mijn cliënten en hen te ondersteunen in hun groeiproces.
  • De Zelf Kennis Methode spreekt mij aan omdat de ZKM als uitgangspunt heeft dat twee deskundigen samenwerken. De cliënt als deskundige in zijn eigen leven en de coach als deskundige in de procedure van de ZKM. In deze methode gaan we ervan uit dat ieder mens gestuurd wordt door onbewuste, innerlijke drijfveren. Via de gevoelens komen we in contact met het onbewuste en krijgen we inzicht in ons leven. Dit inzicht helpt om meer vat te krijgen op ons leven en te komen tot acties in de richting van onze wensen.
  • Voice Dialogue sluit prachtig aan op de ZKM door de verschillende kanten in jezelf te herkennen, te onderzoeken en te accepteren. In deze geleidelijke acceptatie zit de weg naar verandering. Meer keuze vrijheid ontstaat in je denken, voelen en doen. Ook relaties zijn een bron om je in te ontwikkelen. Dat kan gaan met veel moeite en strijd. Met de narratieve benadering word je als paar bewust van de “protestpolka” waar je samen in terecht komt. Met bewustwording, inzicht en oefenen kan het weer een gezamenlijke dans worden.
  • Ik volg zelf regelmatig met enthousiasme trainingen om als mens en coach te blijven groeien. Als orthopedagoog/psycholoog werk ik individueel en in groepen met jongeren en volwassenen. Persoonlijke groei en ontwikkeling van ieders kwaliteiten staan daarin centraal.
  • Samen met Selma Roenhorst schreef ik een artikel over de ZKM methode voor het Tijdschrift voor Coaching. Lees het artikel hier.
AdminDesirée Pieters