Coaching Zeist

Bij Coaching Zeist sta je in alle rust stil bij jezelf en reflecteert op je leven. Coaching Zeist helpt wanneer je vastloopt in je werk, ongenoegen ervaart, steeds in dezelfde valkuilen stapt of de motivatie verliest. Coaching Zeist kan je ook helpen wanneer je twijfelt of geen carrière stap durft te maken. Belangrijke kenmerken van coaching Zeist zijn:

  • Coaching Zeist werkt inzicht gevend: het zorgt ervoor dat je zicht krijgt op waarom je doet wat je doet. We kennen allemaal de automatische gedragspatronen waar we steeds weer inschieten, terwijl we weten dat het ons niet verder helpt. Met de coaching leren we de achtergrond van deze patronen ontdekken en accepteren. Dit geeft ruimte  voor keuzes en het ontwikkelen van nieuw gedrag. De inzichten geven mensen voor lange tijd een leidraad. Je wordt als het ware je eigen coach.
  • Coaching Zeist gaat uit van wederzijdse deskundigheid: jij bent de deskundige in je eigen leven en weet precies wat ervaringen voor jou betekenen.
  • Coaching Zeist werkt integer en zonder oordeel: we leven in een wereld van goed en fout. Deze dualiteit kan ons behoorlijk klem zetten. In de coaching luisteren we samen naar jouw verhaal zonder hierover te oordelen. Hierdoor kun je vrij naar je eigen verhaal en de betekenis daarvan kijken. Je zult ontdekken dat niet perfect zijn een deel van ieder leven is.
  • Coaching Zeist werkt oplossingsgericht: antwoorden op jouw vragen liggen verstopt in je eigen verhaal. Coach Zeist helpt jou die antwoorden te vinden. Je ontdekt je eigen kracht om je leven positief te beïnvloeden.
  • Coaching Zeist ziet elk mens als uniek: ieder individu vertelt zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen interpretaties van de werkelijkheid. Jij bent daar geen uitzondering op. Door naar jouw eigen unieke verhaal te luisteren ontdek je de rode draad in je leven. Je vindt oplossingen en de motivatie om ermee aan de slag te gaan.

Coaching Zeist begint altijd met een intake waarin jouw hulpvraag wordt geformuleerd en het doel en de procedure helder worden. Coach Zeist maakt vervolgens een offerte/contract. Hierin wordt duidelijk vastgesteld hoeveel bijeenkomsten er zullen plaatsvinden, wat er per bijeenkomst zal gebeuren en waaraan wordt gewerkt.

Coaching Zeist wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie bij kosten. Ben je een werkgever en op zoek naar meer informatie over coaching Zeist? Neem dan eens een kijkje bij coaching Zeist werkgever.

AdminCoaching Zeist persoonlijk