Relatietherapie Zeist 

In de relatietherapie bespreekt Desirée eerst waar jullie als partners aan willen werken. Wat jullie willen veranderen in de relatie. Aan de hand van jullie hulpvragen formuleren we een doel voor de gesprekken. Hierin is het belangrijk dat beiden zich kunnen vinden. Vervolgens maken we afspraken over de samenwerking. Zowel met elkaar als met Desirée als relatietherapeut.

Voor beiden is het belangrijk om te kunnen zeggen wat jullie als moeilijk of lastig ervaren of missen in de relatie. Ieder mens wil zonder oordeel gehoord worden in zijn zorgen of wensen.

Afhankelijk van jullie vraag onderzoekt psycholoog Desirée met jullie, welke positieve en negatieve aspecten invloed hebben op de relatie. En vervolgens hoe je daar samen mee om kan gaan.

Een belangrijk onderdeel is het zoeken naar hoe jullie als partners met elkaar omgaan, in welke gedragspatronen zitten jullie ongemerkt met elkaar. Wat in het begin van de relatie als heel prettig aanvoelde, bijvoorbeeld omdat de een altijd de leiding nam en de ander volgde, wordt na jaren een bron van ergernis. De volger wil nu ook wel eens zijn eigen weg gaan of de leider heeft genoeg van altijd maar verantwoordelijkheid te moeten nemen. Als je samen ontdekt wat er knelt ontstaat er ruimte om anders met elkaar op te gaan. Hierdoor zullen jullie je beiden prettiger voelen.

Ook communicatie tussen partners is een belangrijk onderwerp tijdens de gesprekken. Zo komen er vragen aan bod als:

  • Hoe maak je duidelijk waar je behoefte aan hebt?
  • Hoe kun je omgaan met verschillen in inzicht?
  • Hoe kun je de ander laten weten wat hij of zij voor jou betekent?

Iedere relatie is anders en toch hebben we een beeld over hoe een relatie zou moeten zijn. Samen met Desirée onderzoeken jullie welke beelden er bij jullie spelen. Vervolgens kunnen jullie samen met Desirée een eigen passende visie creëren over jullie relatie. Een relatie vormgeven die voor jullie past zal ontspanning en ruimte geven voor ieders eigenheid.

AdminRelatietherapeut Zeist