Kwalificaties

  • Psycholoog Coach Desirée Pieters is als orthopedagoog afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij behaalde haar algemene beroepsregistratie tot psycholoog bij het NVO. Zij is geregistreerd ZKMcoach en is opgeleid tot Voice Dialogue facilitator.
  • De Zelf Kennis Methode (ZKM) wordt wetenschappelijk ondersteund door het researchprogramma “Valuation and Motivation” van prof. dr. H.J.M. Hermans aan de Universiteit van Nijmegen. Dit programma heeft internationaal excellente waardering ontvangen. Promotieonderzoeken hebben de effectiviteit van de methode wetenschappelijk aangetoond.
  • Psycholoog Coach Desirée Pieters vraagt cliënten mee te doen aan het evaluatieonderzoek van de ZKM vereniging. Cliënten geven een gemiddeld cijfer van 8.4 (mate van tevredenheid) aan de behandeling met de ZKM. Verder geven cliënten een 7.7 voor de mate waarin de ZKM een positieve invloed op hun leven heeft ( schaal1-10, waarbij 1 helemaal niet en 10 heel erg sterk is).
  • Psycholoog Coach Desirée Pieters houdt zich aan de ethische code van het Nederlands Instituut van Psychologen, de gedragscode van de ZKM vereniging en van de NVPA.
  • Indien u klachten heeft, nodig ik u uit deze direct met mij te bespreken. Indien u gebruik wilt maken van een klachtencommissie, dan kunt u terecht bij de ZKM vereniging of de RBCZ.
AdminKwalificaties